Umm Al-Qura University

Umm Al-Qura University

Issue (45), Part 1 – Muharram 1432 A.H. / Jan. 2011


- 2019/04/06

Journal Issues

UQU Journal of Shari`ah and Islamic Studies

Issue (45), Part 1 – Muharram 1432 A.H. / Jan. 2011

***********************************

 

Table of Contents

First: The Qur'an and Sunnah

- قصة موسى والخضر عليهما السلام دراسة نقدية للروايات الإسرائيلية.

Dr. Eman bint Abdul-Rahman Mahmud Maghrabi ......................................................... 11-62

- حديث الوصية بالثقلين - دراسة حديثية.

Dr. Mansour Mahmoud Muhammad Al-Sharairi ......................................................... 63-136

- اليمين وكفارته في ضوء الكتاب والسنة.

Prof. Abdul-Rahim bin Ali bin Yahya Al-Hamoud ......................................................... 137-212

- رسالة مشكلات الشاطبي: من أول الرسالة إلى نهاية إمالة هاء التأنيث للكسائي على الإستثناء.

Dr. Salim bin Ghurmullah bin Muhammad Al-Zahrani ......................................................... 213-318

بشارة سفر المزامير ببكة المكرمة وأثر الرمزية في اختلاف تراجمها.

Dr. Muhammad Ahmad Abdul-Qadir Malkawi ......................................................... 319-384

 

Loading