Umm Al-Qura University

Umm Al-Qura University

Profiles


Personal Photo

Fatma Mohammad Noor Qul

رئيسة قسم النتائج والمعادلات بعمادة القبول والتسجيل 012-5426222 ( تحويلة 8020 )
  • University Email
  • Main Department
    Deanship of Admission & Registration
  • Department
Loading