Umm Al-Qura University

Umm Al-Qura University

Deanship of University Studies for Girls Congratulates Dr. Eman Al-Lahibi
Deanship of University Studies for Girls Congratulates Dr. Eman bint Aqeel bin Nassir Al-Lahibi

Loading